Doplňky stravy

O doplňcích stravy již bylo napsáno a jistě také v budoucnosti ještě bude napsáno nekonečné množství různých více či méně odborných hodnocení a pohledů na věc. Samozřejmě nebudou všechny názory jen pozitivní a ani zcela objektivní. Vždy zůstane na konečném spotřebiteli, jak se k názorům postaví, jaké učiní praktické zkušenosti a pro jakou z možných variant se rozhodne, zda bude naslouchat pouze lékařům, kteří z valné části doplňky stravy neuznávají a preferují produkty svých chlebodárců, farmaceutických koncernů. A nebo se rozhodne jít tou zdravější cestou a pokusí se pečovat o své tělo mnohem šetrnějším a někdy i účinnějším způsobem, tedy pomocí doplňků stravy.

Rozhodně se však distancujeme od zásady, nikdy neužívat žádná léčiva a vše řešit přírodní cestou! Přírodní cestou lze řadu zdravotních problémů zvládnout, avšak v některých případech pouze příroda nestačí. Vždy je nutné postupovat rozumně a hledat vhodné kompromisy.

 

Rozdíl mezi léčivem a doplňkem stravy

Pravdou je, že u většiny léčiv dochází k nástupu účinku v poměrně krátké době a pacienti pocítí menší či větší úlevu, případně zlepšení zdravotního stavu. Tento efekt však může být pouze krátkodobý a ve velké většině případů se jedná pouze o určitou formu potlačení bolesti, nikoli však odstranění příčin zdravotních problémů. Nejhorší skutečností u léčiv je to, že prakticky veškeré přípravky mají tzv. vedlejší účinky. Některé mohou být pouze krátkodobé a jejich projevy nejsou pro člověka nikterak škodlivé, mohou být pouze nepříjemné. Ve větším množství případů však mají léčivé přípravky nežádoucí účinky na vnitřní orgány (srdce, játra, ledviny), které mohou nenávratně poškodit.

U doplňků stravy je princip působení hodně odlišný, než je tomu u léčivých přípravků. V naprosté většině spočívá v tom, že působí na lidský organismus tak, aby se v rámci možností obnovovala jeho správná funkčnost a aby se zbavoval nashromážděných škodlivin, které jeho funkčnost zhoršují.

Důležitým faktorem v působení doplňků stravy je to, že při nevyváženém životním stylu lze posílit některé životní funkce a činnost vnitřních orgánů tak, aby lépe odolávaly nadměrnému zatížení a aby tímto nadměrným zatížením nedocházelo k jejich poškozování.

Svoji nezastupitelnou roli mají doplňky stravy při prevenci široké škály onemocnění, hlavně těch tzv. civilizačních.  Pokud dostane organismus včas dostatek správných nutričních látek, dokáže se sám ochránit a případným zdravotním rizikům sám zcela nebo alespoň částečně zabránit.

Doplňky stravy vycházejí zásadně z přírody. Jejich účinnost byla prověřena staletími, našimi předky.  Můžete si být jisti, že nenabízíme něco, o čem bychom si nebyli jisti, že je účinné a zdraví prospěšné.

Nemá smysl rozebírat téma prevence, předcházení různých onemocnění, přesto tři postřehy z praktického života pro představu, jak prevenci zanedbáváme - téměř každý z nás vysedává dlouhé hodiny denně u počítačů, televize v autě nebo u různých technických přístrojů, ve všech případech dochází k poměrně značnému namáhání zraku. Otázkou je, kolik z nás si toto uvědomuje a kolik z nás činí nějaká preventivní opatření. Přitom postačí alespoň občas užít doplněk stravy na bázi luteinu a ideálně dalších karotenoidů, které vylepší výživu oční sítnice a celkově posílí náš zrak.

Jako další přiklad vezměme něco ze stále ožehavějšího tématu, pohybový aparát, hodně dětí a juniorů se věnuje velmi aktivně sportovním činnostem. Je to určitě vhodné a smysluplné. Málo rodičů si však uvědomuje, že při sportovní činnosti dochází k nadměrnému namáhání pohybového aparátu a při některých sportech to může mít až devastující následky. U každého člověka se pohybový aparát vyvíjí a roste do 18. roku věku. Pak dále již neroste a prakticky se pouze opotřebovává.  Jako prevence naprosto postačí, pokud našim mladým sportovcům dodáme so stravy alespoň minimální množství hydrolyzovaného kolagenu, který zlepší výživu všech pojivových tkání a podstatně sníží riziko jejich opotřebení.

Nelze se nezmínit o posilování imunity, které je značně podceňováno. Přitom  naprosto postačí, hlavně v době před nástupem podzimně-zimního počasí a po celou dobu jeho trvání, užívat vhodnou kombinaci vitaminů, stopových prvků, ideálně doplněných o přírodní látky, typu kolostrum, propolis apod.   

Plně doufáme, že mezi výrobky firmy NUTRISTAR naleznete takové přípravky, které poslouží k Vaší tělesné i duševní spokojenosti.

Zásadně se distancujeme od výrobků, které denně vidíme v reklamách a které slibují zázračné účinky, prakticky okamžitě po požití.